Lerum

Intresseanmälan

Valnämnden söker röstmottagare till riksdags-, region- och kommunfullmäktigevalen 2022.

Vi söker röstmottagare både till förtidsröstningen och till valdagen den 11 september 2022.

Röstmottagare på valdagen

Att arbeta som röstmottagare är ett förtroendeuppdrag. Du utför ett viktigt uppdrag för den svenska demokratin och du får samtidigt kunskaper om det svenska valsystemet.

Du tjänstgör under valdagen i din vallokal enligt ett schema. Efter att vallokalerna stängt kl. 20.00 deltar du i den preliminära rösträkning som genomförs på valnatten.

Röstmottagare vid förtidsröstningen

Att arbeta som röstmottagare vid förtidsröstningen är ett förtroendeuppdrag på samma sätt som att vara röstmottagare på valdagen.

Förtidsröstningen pågår under tiden från den 24 augusti till och med valdagen den 11 september. Förtidsröstningen pågår dagtid och även på helgerna. För att vara röstmottagare under förtidsröstningen behöver du därför kunna tjänstgöra såväl dagtid som på helger.

Utbildning

Samtliga röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning. Information om dag, tid och plats för utbildningen kommer senare. Det kommer att finnas flera olika tillfällen för dig att välja mellan.

Kvalifikationer

Uppdragen kräver att du är noggrann, har ett intresse för val och för samhället i stort och har god servicekänsla. Du behöver kunna tala och förstå svenska bra och ska vara 18 år eller äldre. Vi vill att våra röstmottagare ska representera olika åldrar, kön och ha olika bakgrund. Du som är ny röstmottagare kommer att få tjänstgöra tillsammans med mer erfarna röstmottagare.

I varje vallokal/valdistrikt finns en ordförande och en vice ordförande som leder och samordnar arbetet i vallokalen under valdagen. För att tjänstgöra som ordförande eller vice ordförande krävs tidigare erfarenhet av röstmottagning i vallokal.

Arvoden

Nivån på arvodena beslutas av kommunens valnämnd.

För uppdraget som röstmottagare på valdagen utgår ett arvode på 2900 kr.

För röstmottagare under förtidsröstningen utgår ersättning per timme. Ersättningen är 231 kr per timme.

För ordförande är arvodet 4300 kr och för vice ordförande 3650 kr.

För den obligatoriska utbildningen utgår ingen ersättning utan den ingår i det som täcks av arvodet i övrigt.

Hur anmäler jag mitt intresse?

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Du kan välja om du anmäler ditt intresse för att tjänstgöra på valdagen eller vid förtidsröstningen.

Vi kommer att rekrytera röstmottagare löpande ända fram till valet. Är du intresserad bör du dock anmäla ditt intresse snarast. Vi kommer också att behöva reserver som är beredda att hoppa in på valdagen på kort varsel.

Du kommer att få besked om och hur du ska tjänstgöra så snart bemanningsplaneringen börjar färdigställas.

Vart vänder jag mig om jag har några frågor?

Om du har frågor kan du använda fliken kontakt i sidhuvudet ovan. Du kan också även kontakta valkansliet genom:
E-postadress: val@lerum.se
Telefonnummer: 070-884 00 00 alternativt 0302 - 52 10 00 (Lerums kundcenter)

Hur kommer kommunen att behandla mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas i Valnämndens valadministrativa system Kaskelot. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att möjliggöra för Valnämnden att rekrytera, bemanna vallokaler och administrativt hantera röstmottagare.

Valnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du veta mer om kommunens personuppgiftshantering kan du besöka Hantering av personuppgifter | Lerums kommun

Jag är intresserad av att arbeta på
Tidigare erfarenhet av val