Lerum

Vill du komma i kontakt med oss?  

Enklast kontaktar du valkansliet genom nedan kontaktformulär.

Du kan även komma i kontakt med valkansliet genom:

E-postadress: val@lerum.se
Telefonnummer: 070-884 00 00 alternaivt 0302 - 52 10 00 (Lerums kundcenter)

Hur kommer kommunen att behandla mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas i Valnämndens valadministrativa system Kaskelot. Syftet med personuppgitsbehandlingen är att möjliggöra för Valnämnden att rekrytera, bemanna vallokaler och administrativt hantera röstmottagare. 

Valnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du veta mer om kommunens personuppgiftshantering kan du besöka http://www.lerum.se/personuppgifter